Ventilation

IMG_8632IMG_8631

Ventilationsinjustering

Se till att du har rätt flöde på din ventilation för en behaglig inomhusmiljö och korrekt ventilation.

Vi hjälper dej mäta in rätt luftflöde samt inställningar som passar just din värmepump och bostad.

 

Ventilationsrengöring

Har ni precis byggt ert hus och behöver göra rent ventilationen från allt byggdamm? 

Har ni haft er värmepump några år och vill få ut maximal effekt av er värmepump?

En ventilationsrengöring har du stor nytta av då det samlas damm och skräp i din ventilation, för att spara din värmepump och förlänga  prestandan är det alltid bra att utföra en rengöring av din ventilation. Passa på att utnyttja ROT-avdrag!

 

OVK – obligatorisk ventilationskontroll

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i alla byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

Det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som ska se till att OVK utförs. Ägaren ska välja en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. På vår söksida kan du hitta kontrollanter.

Kravet på OVK finns sedan 1991. Det bör finnas OVK-protokoll för byggnaden, hos kommunens byggnadsnämnd, från regelbundna kontroller.

Läs mer på Skatteverkets hemsida