Verksamhet

Gruppbild_AirX_mfl

Från NIBE:SE

Frånluft
I ett hus byggt 1980 eller senare är den vanligaste, enklaste och mest lönsamma lösningen för uppvärmning och varmvatten att installera en frånluftsvärmepump. Enkelt beskrivet återanvänder den energin från den varma inomhusluften innan den lämnar huset genom ventilationssystemet.

Bild funktion värmepump

Luft/vatten
Den ovanligt höga verknings­graden gör att en investering av en luft/vattenvärmepump återbetalar sig snabbt och ger dig en trygg försörjning av värme och varmvatten, anpassad till vårt Nordiska klimat.

Luft/luft (Från varmepump-service.se)

Varför behövs service av luft-luftvärmepump?

Luft-luftvärmepumpens effekt minskar över tid. Det finns beräkningar som visar att effekten kan minska med runt 30% efter 2-3 år och detta kan en service åtgärda. Alla värmepumpar kräver service.

Med service av din värmepump kan du:
– Fortsätta spara energi på samma nivå som när luft-luft-värmepumpen var ny
– Få ut lika mycket värme, som när luft-luft värmepumpen var ny
– Förlänga luft-luft-värmepumpens livslängd
– Få bättre luft inomhus

Luft-vattenvarmepump-i-hus funtion

Berg/jord
En bergvärmepump från NIBE kan minska din energikostnad med upp till 80 %. Du kan samtidigt glädjas åt en miljövänlig, förnybar och gratis energikälla som minimerar ditt CO2-utsläpp. Bergvärme är ren lagrad solenergi som hämtas från djupt ner i berget, sjöbotten eller någon meter under gräsmattan.

Spara pengar och energi!!!

Från varmepump-service.se

Varför skall jag ha service på min luft-vatten värmepump?

Värmepumpar minskar i effekt efter några år. Den vanligaste anledningen är att det kommer in smuts i systemet. Detta är helt normalt, men kan vara svårt att åtgärda själv. Vid en service rengörs luft/vattenvärmepumpen av en kunnig kyltekniker, som vet hur man rengör på bästa sätt, utan att skada viktiga komponenter.