Funktionskontroll

Funktionskontroll

Jordvärme, bergvärme, luft/vatten och frånluft på din Nibe eller IVT produkt.

Vi rekommenderar att ni gör en  funktionskontroll 1 gång om året.
Då optimerar ni driftkostnaden och minimerar risken för driftstopp.

Välkommen att kontakta oss på 0340-38771!